Audiologie – Tinnitus

WAT IS AUDIOLOGIE?

Audiologie is een vakgebied dat zich bezighoudt met de studie van het gehoor en het evenwicht. Het gehoor is een zintuig dat ons toelaat te communiceren, alarmsignalen te horen, te genieten van muziek, enz. Het evenwichtsorgaan stelt ons in staat te weten welke positie ons lichaam inneemt in de ruimte. Hierdoor is het mogelijk om rechtop te blijven staan, en kunnen we bijvoorbeeld waarnemen wat links-rechts, boven-onder of voor-achter is.

Wanneer het vermogen om te horen afneemt, wordt dit gedefinieerd als gehoorverlies. Er zijn verschillende soorten oorzaken van gehoorverlies, waarvan één van de meest voorkomende oorzaken gerelateerd is aan overmatige lawaaiblootstelling. Naast gehoorverlies kunnen ook andere symptomen voorkomen. De meest gekende symptomen zijn tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluiden). Dergelijke gehoorgerelateerde symptomen kunnen een invloed hebben op de communicatie en bijgevolg ook de levenskwaliteit.

Net zoals bij gehoorverlies kunnen vestibulaire dysfuncties ook negatieve gevolgen hebben voor de levenskwaliteit. Hierbij zijn vaak voorkomende klachten duizeligheid of vertigo.

 

WAARVOOR KAN U TERECHT BIJ DE AUDIOLOOG?

Algemeen:

  • Allerhande klachten van het gehoor en spraakverstaan
  • Evenwichtsklachten en duizeligheid

Specialisatie:

  • Tinnitus en hyperacusis
  • Preventieve gehoorzorg:
    • Gehoorscreening
    • Gehoorbescherming universeel en op maat: muziek, industrie, motorrijden, schietsport, in-ear monitors voor muzikanten
    • Slaap- en zwemdoppen

Hieronder kan u meer gedetailleerde informatie vinden over het aanbod.

 

GEHOOR- EN EVENWICHTSKLACHTEN

Het gehoor- en evenwichtsorgaan vormen één anatomische eenheid en bevinden zich in het binnenoor. Het gehoor is het vermogen om geluiden waar te nemen en te lokaliseren. Het gehoororgaan stelt ons in staat om geluiden te herkennen en te communiceren. Daarnaast zal ons evenwichtsorgaan informatie verzamelen over bewegingen en de positie van het lichaam ten opzichte van de zwaartekracht. Dit orgaan zorgt ervoor dat we het evenwicht kunnen bewaren terwijl we bewegen en stilstaan.

Stoornissen van het gehoor- en evenwichtsorgaan kunnen leiden tot het ontstaan van gehoorverlies en evenwichtsproblemen. Wanneer er gehoorverlies optreedt kan dit leiden tot moeilijkheden bij het detecteren en lokaliseren van geluiden. Daarnaast zullen personen met gehoorverlies vaak problemen ondervinden bij het verstaan van spraak, voornamelijk in rumoerige luisteromstandigheden (bv. restaurant). Als gevolg hiervan kan gehoorverlies een belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit, en meer bepaald op het vlak van sociale activiteiten, schoolse en/of professionele activiteiten, hobby’s, enz. Gehoorverlies kan voorkomen bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen, en kan zowel aangeboren als verworven (=ontstaan in de loop van het leven) zijn. De meest voorkomende oorzaak van verworven gehoorverlies bij volwassenen is lawaaiblootstelling. Daarnaast kan het gehoor ook afnemen met toenemende leeftijd. Naast gehoorverlies kunnen er ook andere gehoorgerelateerde klachten ontstaan. De meest voorkomen klachten zijn tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis.

Vaak voorkomende problemen van het evenwichtsorgaan zijn plotse kortdurende duizeligheid (BPPV), waarbij er een probleem is met de zogenaamde “kristallen”.

 

 “MAAK EEN AFSPRAAK”

 

AANBOD GEHOOR EN EVENWICHT

Hier kan je meer informatie vinden over de gehoortesten.

 

TARIEVEN

Gehoortest en -screening of evenwichtsscreening (gemiddeld 30-45 minuten) kost €30, inclusief uitgebreide informatie en beleid.

Om de zorg toegankelijk te maken voor iedereen zijn de tarieven bespreekbaar indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Eindigt de code onderaan uw klever van de mutualiteit op ‘1’ (bv 111/111) dan hebt u recht op verhoogde tegemoetkoming.

 

PREVENTIEVE GEHOORZORG

GEHOORBESCHERMING – IN-EAR MONITORS – SLAAP-EN ZWEMDOPPEN – GEHOORSCREENING

 

Dagelijks horen we honderden verschillende geluiden op straat, op het werk of op school, thuis, enz. We kunnen ons echter afvragen: wanneer wordt geluid lawaai? Volgens Van Dale kan men lawaai beschrijven als “een hard en hinderlijk” geluid. Lawaai is in de eerste plaats subjectief en dus afhankelijk van onze eigen voorkeur en de activiteiten waarbinnen het voorkomt. Denk maar aan het geluid van een grasmaaier op zondagochtend om 7u00 terwijl u nog heerlijk ligt te slapen. Daarnaast is het belangrijk om lawaai ook objectief of fysisch te bekijken. Afhankelijk van de intensiteit van het geluid en de duur waaraan u er wordt blootgesteld, bestaat er een risico op gehoorschade, zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Wanneer u wordt blootgesteld aan lawaai kunnen de trilhaartjes in het binnenoor beschadigd raken. Dit kan leiden tot een verminderd gehoor en/of het ontstaan van verschillende gehoorgerelateerde klachten zoals tinnitus (oorsuizen) of een overgevoeligheid voor geluiden (hyperacusis). Deze symptomen kunnen op hun beurt leiden tot communicatieproblemen of een afname van de levenskwaliteit.

Lawaai heeft niet alleen een invloed op ons gehoor, maar ook op andere functies. Zo kan lawaai leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast kan lawaai aanleiding geven tot onder andere slaapproblemen en verminderde mentale prestaties op school of op het werk.

Interessante informatie:

 

MAAK EEN AFSPRAAK

 

AANBOD PREVENTIEVE GEHOORZORG

Meer informatie over de gehoorbescherming kan u vinden op de website van Variphone:

Hier kan je meer informatie vinden over de gehoortesten.

 

TARIEVEN

Afhankelijk van uw klacht en het aantal onderzoeken kan een sessie variëren tussen 30 minuten en 60 minuten. Hiervoor bestaat er nog geen tussenkomst van de mutualiteit.

Gehoortest en -screening (gemiddeld 30-45 minuten) kost €30, inclusief uitgebreide informatie en beleid.

Gehoorbescherming: we gaan samen met u op zoek naar de meest optimale gehoorbescherming. Prijzen zijn afhankelijk van het type gehoorbescherming. U kan  ons vrijblijvend contacteren voor meer informatie.

Voor de aankoop van gehoorbescherming kan u terugbetaling ontvangen. Het bedrag en het aantal tussenkomsten voor gehoorbescherming varieert per mutualiteit en kan bekomen worden wanneer de aanmeting door een erkend audioloog/audicien (riziv-nummer) gebeurt.

Om de zorg toegankelijk te maken voor iedereen zijn de tarieven bespreekbaar indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Eindigt de code onderaan uw klever van de mutualiteit op ‘1’ (bv 111/111) dan hebt u recht op verhoogde tegemoetkoming.

TINNITUS EN HYPERACUSIS

Tinnitus of oorsuizen kan worden beschreven als het horen van een geluid zoals een pieptoon, bromgeluid of ruis, in de afwezigheid van een externe geluidsbron (Moller, 2011). Tinnitus wordt vaak geclassificeerd als objectieve of subjectieve tinnitus (Møller, 2011). Objectieve tinnitus kan zowel door de persoon zelf als door andere personen worden gedetecteerd en wordt meestal veroorzaakt door geluiden die in het lichaam worden gegenereerd, zoals geluid afkomstig van een bloedvat, spier of gewricht. Subjectieve tinnitus is de meest voorkomende vorm van tinnitus en is alleen hoorbaar voor de persoon. Tinnitus kan tijdelijk of chronisch zijn, waarbij voornamelijk chronische tinnitus kan leiden tot klachten zoals slaapstoornissen, verminderde concentratie, en communicatie evenals moeilijkheden bij het dagelijks functioneren. De oorzaken van tinnitus zijn zeer uiteenlopend, gaande van verschillende afwijkingen van de gehoorgang, het middenoor, het gehoororgaan tot de gehoorzenuw. Eén van de meest voorkomende oorzaken van tinnitus is echter ouderdomsslechthorendheid of gehoorschade door lawaai (Axelsson & Sandh, 1985; Henry, Dennis, et al., 2005).

Naast tinnitus kan er sprake zijn van een overgevoeligheid voor geluiden, waarbij we een onderscheid kunnen maken tussen onder andere hyperacusis en misofonie. Hyperacusis is een overgevoeligheid voor externe geluiden, waarbij de voornaamste klacht zich uit als het te luid of pijnlijk ervaren van alledaagse geluiden (Baguley et al., 2011). Hyperacusis kan net zoals tinnitus een impact hebben op het functioneren, en kan voorkomen met of zonder de aanwezigheid van tinnitus. Misofonie kan gedefinieerd worden als het ervaren van een emotionele reactie op specifieke geluiden, gaande van een ongemakkelijk gevoel tot boosheid of walging (Baguley et al., 2011).

 

“MAAK EEN AFSPRAAK”

 

AANBOD TINNITUS EN HYPERACUSIS

Hier kan je meer informatie vinden over de gehoortesten.

 

TARIEVEN

Afhankelijk van uw klacht en het aantal onderzoeken kan een sessie variëren tussen 30 minuten en 60 minuten. Hiervoor wordt een tarief van €60 per uur gehanteerd. Hiervoor bestaat er in de meeste gevallen geen terugbetaling van de mutualiteit.

Om de zorg toegankelijk te maken voor iedereen zijn de tarieven bespreekbaar indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Eindigt de code onderaan uw klever van de mutualiteit op ‘1’ (bv 111/111) dan hebt u recht op verhoogde tegemoetkoming.